Eerste Leidsche EHBO Brigade

Lidmaatschap

Contributie

 

30,00  per jaar.

 

In september / oktober ontvangt u hiervoor een factuur.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

 

In het contributie bedrag zijn inbegrepen:

 

 Herhalingslessen E.H.B.O;

 Verbandleer en kleine ongevallen;

 Reanimatie herhalingsles;

 Herhalingsles bediener A.E.D.

 Lezingen ;

 Kosten voor de tweejaarlijkse verlenging van het diploma;

 

Huishoudelijk reglement opzegging lidmaatschap

 

Cursus EHBO inclusief AED bediener:

 

 De kosten voor de cursus EHBO  bedraagt   195,=

 Dit is inclusief cursusboekje,materiaal & examen kosten

 

 

De kosten van de cursus worden vaak vergoed door uw ziektekosten verzekeraar