Eerste Leidsche EHBO Brigade

Cursus

Doel van de cursus

Het aanleren van  kennis en vaardigheden tot het verlenen van eerstehulp aan personen bij ongelukken en plotselinge stoornis in en van de gezondheidstoestand.

Begeleiding van de cursus:

De cursus wordt op grond van de officiële regeling met betrekking tot de opleidingen van

“Het Oranje Kruis” gegeven door een kaderinstructeur, bij voorkeur met inschakeling van Lotusslachtoffers (mensen die geleerd hebben een ongevalsituatie zo natuurgetrouw mogelijk te imiteren).

Cursusonderdelen:

  Diploma Eerste hulpverlener. (voorheen EHBO genoemd)

  Moduul Reanimatie.

 Moduul instructie AED bediener

 Moduul Verbandleer.

De onderdelen worden afgesloten met een examen.

Aanvangsdatum  van de cursus:

De cursus start in September/Oktober

 Ze vinden wekelijks op de danderdagavonden plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Adres waar de cursus wordt gegeven:

Buurtcentrum Vogelvlucht 

Boshuizerlaan 5

2321 SG  Leiden

Kosten van de cursus:

De cursuskosten bedragen  € 195.=

Cursusboek , (oefen) verbandmiddelen en de examenkosten zijn hierbij inbegrepen.

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

Minimum leeftijd:

Op grond van de officiële richtlijnen van “Het Oranje Kruis” dient de cursist(e) vóór de examendatum de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt.

Examen:

Om aan het examen te mogen deelnemen mag u niet meer dan 2 cursusavonden verzuimen.  Na afloop van het examen wordt u meegedeeld of u wel of niet geslaagd bent.

Cursusboek

Het cursusboekje  zal op de eerste avond aan u worden uitgereikt.  Een schrijfblok of schrift voor het maken van aantekeningen dient door u zelf te worden meegebracht.

 

 

Voorwaarden “Cursus Eerste Hulp”

 

Er zijn  ziektekosten verzekeraars die de cursus geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Informeer bij uw verzekering of u in aanmerking komt voor een vergoeding.