Eerste Leidsche EHBO Brigade

Informatie

De Eerste Leidsche EHBO Brigade is opgericht op

21 november 1932

 

Het doel van de vereniging is:

 

Het verlenen van eerste hulp aan personen bij ongelukken en

plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand.

 

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 

Het aanleren van kennis en vaardigheden aan een ieder die

hierom verzoekt.

Aangesloten bij