Eerste Leidsche EHBO Brigade

Dienstverlening

 

Het is mogelijk om voor uw verenigingen, clubs en bedrijven in de gemeente Leiden voor u (sport)evenementen en activiteiten, EHBO diensten aan te vragen. 


Wij zullen altijd proberen om aan uw aanvraag te voldoen. Daar de EHBO vereniging een vrijwilligersorganisatie is, zijn aanvragen voor doordeweekse dagen beperkt in te vullen.

Er wordt van u verwacht dat u de EHBO‘ers op uw kosten wat te eten en te drinken aanbiedt tijdens de dienstverlening.

Een dienstverlening dient men minimaal 4 weken van te voren aan te vragen.
Bij een dienstverleningsaanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens bekend zijn,

·         Soort evenement/ activiteit

·          Plaats/ datum/ tijdstippen

·         Aantal gewenste hulpverleners

·          Bijzonderheden van de deelnemers zoals jeugd, ouderen,  gehandicapten

·          Of er een aparte behandelruimte aanwezig is. (word aanbevolen)

·          Adresgegevens/ contactpersoon voor de coördinator dienstverlening

·         Plaats/ persoon waar de EHBO zich moeten melden,

·         Adresgegevens waar de rekening voor de dienstverlening naar toegestuurd     

           moet worden

 

U krijgt na uw aanvraag van ons zo spoedig mogelijk bericht of wij aan uw aanvraag kunnen voldoen.