Eerste Leidsche EHBO Brigade

1  Uw diploma en aantekening zijn twee jaar geldig

2  Om uw diploma geldig te houden moet u voldoende herhalingslessen volgen om        competent te blijven.

3  U dient minimaal eenmaal per jaar reanimatie-/AED-herhaling te volgen

4  Bij onvoldoende kundigheid of bij te weinig herhalings/bijscholing lessen gevolgd te hebben kan ook een competentie test worden afgenomen voor de verlenging van uw diploma

5 Bij het niet voldoen aan de voorwaarden wordt uw diploma niet verlengd.

Dit is volgens de regelgeving van het Oranje Kruis

 

De Eerste Leidsche EHBO Brigade organiseert deze herhalingslessen uitsluitend voor haar leden.

 

Daarbij veronderstellen sommige mensen met een BHV diploma dat de herhalingen die daarbij horen de EHBO herhalingen kunnen vervangen, omdat bij de BHV ook de eerste hulpverlening aan de orde komt.

Het bestuur benadrukt echter dat de BHV herhalingen niet als vervanging kunnen dienen voor de EHBO herhalingen. Bij de BHV komen slechts een beperkt aantal onderdelen van de eerste hulp aan de orde. De keuze voor de onderdelen hangt af van de arbeidssituatie en de te verwachten risico's op de werkplek, die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen. Bij hoge risico's kiezen sommige bedrijven er daarom voor om een aantal mensen een EHBO-diploma te laten halen, apart van een BHV diploma. Ook is de kwaliteitsborging onduidelijk. Die is er wel voor het EHBO-diploma, omdat deze examens onafhankelijk worden afgenomen, en de vereisten voor het behalen van een officieel EHBO-diploma landelijk zijn vastgelegd door het Oranje Kruis. Kortom, de BHV herhalingen tellen dus niet mee om het EHBO-diploma te behouden.

Herhaling